Ett litet stöd vid
förlossningen

Babyslide används för att
minska incidensen och graden
av bristningar vid förlossning

Nästan alla som är gravida upplever såväl förväntan som oro inför förlossningen. För många är dessutom rädslan för att spricka ständigt närvarande. Informera dina blivande mammor om BabySlide – det första skyddet
 som kan minska risken för vaginala bristningar.

Du kan förlösa precis som vanligt även om du använder BabySlide – skyddet är endast ett hjälpmedel som gör det enklare att minska risken för bristningar. Bristningsskyddet består av en tunga som sticks in under barnets huvud
 vid utdrivningsskedet, tillsammans med två yttre vingar som används för att stödja vävnaden i mellangården. Produkten är tillverkad i ett mjukt latexfritt plastmaterial (medipren) och går att använda oavsett handgrepp.

Bristningsskyddet kan vara till hjälp vid alla vaginala förlossningar, även när en sugklocka eller andra instrument används. Inga skador har rapporterats hos vare sig gravida eller nyförlösta bebisar vid användning av BabySlide -och idag efterfrågas bristningsskyddet av allt fler kvinnor inför förlossningen.

Har du frågor till oss eller vill beställa
BabySlide till din klinik?

Du som arbetar i förlossningsvården kan köpa in bristningsskydd genom att kontakta oss på info@karopharma.se.

Framtagen i samarbete
med erfarna barnmorskor

BabySlide har tagits fram av överläkare Knut Haadem. Produktutvecklingen har skett i nära samarbete med barnmorskor vid förlossningen på Helsingborgs lasarett och slutprodukten är anpassad efter barnmorskors behov.

Antalet bristningar
av grad 1 & 2 minskade
i klinisk studie1

Studien omfattade 1100 kvinnor och genomfördes på förlossningsavdelningarna i Helsingborg, Lund och Malmö.1

Fler kvinnor klarade sig utan
bristningar med hjälp av BabySlide jämfört med en kontrollgrupp.

Bristningarna som uppkom var mindre omfattande bland dem som förlösts med BabySlide.

Referens: 1. Lavesson T et al. A perineal protection device designed to protect the perineum during labor:a multicenter randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014 Oct;181:10–14.

Så går det till:

BabySlide sätts in under sista delen av utdrivningsskedet. Skyddet ska kunna föras in utan större motstånd.

Skyddet sänks så att det täcker perineum. Vingarna trycks mot perineum med tumme och pekfinger eller handflata. Under sammandragning och krystning trycks skyddet utåt och kan falla ut om det inte fixeras med handen.

Trycket mot vingarna och perineum behålls. Tungan minskar trycket mot perineum när vaginalöppningen är som störst. Lateral episiotomi kan utföras med skyddet på plats.

BabySlide ska endast användas om den sterila påsen är oskadad. Skyddet är en engångsprodukt och kastas efter användning. Återanvändning kan medföra ökad infektionsrisk.

”Jag använder BabySlide vid alla 
mina förlossningar eftersom det fungerar. Dessutom är den aldrig i vägen för mitt arbete. Nu när det finns ett enkelt skydd som kan hjälpa oss barnmorskor att minska risken för bristningar – varför inte testa det?”

Ann-Sofi Karlsson, barnmorska

Visste du att…

…de allra allvarligaste bristningarna (sfinkterrupturer) medför en betydande kostnad för vården?

LönsamhetsanalysKostnad ca
Sfinkteroperation 45 minuter10 000 kr
Ett extra vårddygn4 000 kr
En extra barnmorska1 000 kr
En läkare3 000 kr
Total besparing18 000 kr

Till detta kommer även kostnader för eftervård och sjukgymnastik, samt den födande kvinnans obehag och risk för men.
Även mindre allvarliga bristningar kräver resurser och tid av vårdpersonal.